مرور شنبه TV

شنبه TV

محتوای تصویری و ویدیویی هفته‌نامه شنبه

موانع قانونی و حاکمیتی

محمد کی ارسلان، هم‌بنیان‌گذار آنابیز از…

محمد کی ارسلان، هم‌بنیان‌گذار استارتاپ آنابیز اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد…