مرور فناوری های آینده

فناوری های آینده

هوش‌مصنوعی واقعا مفید است؟

تناقض در گزارش‌های مربوط به استفاده از…

هوش‌مصنوعی از زمان ظهور خود تا به امروز پیشرفت‌های زیادی داشته و باعث تحول صنایع مختلف شده است. هوش‌مصنوعی یکی از…

هوش‌مصنوعی؛ سفید، سیاه، خاکستری

استانداردهای جدید پزشکی برای استفاده از…

هوش‌مصنوعی به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تشخیص بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های ناشناخته شناسایی شده است. هوش‌مصنوعی در…