مرور جذب سرمایه

جذب سرمایه

مقالات آموزشی درباره جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری، مسایل مالی و فین‌تک

خروج بزرگ

گزارش جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر…

۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ با ارزش خروج ۱۳۰ میلیارد دلار یک رکورد بزرگی را ثبت کرده است. بیشترین ارزش به عرضه عمومی سهام شرکت…

من سیگنال هستم نویز نیستم

تاثیر شناخت میان نویز و سیگنال بر هزینه…

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در فرایند بازاریابی باید مورد توجه قرار بگیرد، رابطه‌ای است که بین سرمایه‌گذاری و فرایند…