مرور در اکوسیستم چه خبر؟

در اکوسیستم چه خبر؟

اخبار و رویدادهای اکوسیستم استارت‌آپی ایران و جهان

پول چینی!

همیشه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کرده‌ایم. در مقابل، برخی نیز همیشه با دیده شک و تردید به این سرمایه‌گذاری‌ها نگاه…