مرور آكادمی

آكادمی

آموزش نکات مهم در مسیر راه‌اندازی و مدیریت استارت‌آپ

استارت آپ چیست

بحث های زیادی درباره راه اندازی کسب و کار، کارآفرینی و استارت‌آپ ها در حال جریان است. به این دلیل که موضوع استارت‌آپ ها،…

رازهای خانم طراح!

وقتی واژه «طراحی» را به زبان می‌آورم، چه چیزی به ذهنتان می‌آید؟ شاید به اشیای ظریف دست‌سازی که می‌توانید در دست بگیرید…

تمرکزودیگر هیچ

یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین ابزارها برای موفقیت ( مخصوصا در زندگی شخصی) تمرکز است. در مورد استارت‌آپ‌ها هم همیشه…