مرور رپورتاژ آگهی

رپورتاژ آگهی

رپورتاژ آگهی‌های هفته‌نامه شنبه

جوان، چابک و قابل اعتماد

هفته گذشته استارتاپ جوان تی‌نکست دفتر…

در این دفتر بیشتر بخش‌های ستادی مانند تیم‌های مارکتینگ، برنامه‌نویسی، منابع انسانی و توسعه کسب‌وکار در کنار بخش‌های…

چالش چالش‌های نامرئی*

*بهادر کاردل، بنیانگذار مگ‌لند

تعداد زیادی مقاله درباره علل شکست استارتاپ‌های ایرانی وجود دارد که اساسا معلوم نیست بر پایه کدام اطلاعات آماری و تحقیقات…