مرور رادیو شنبه

رادیو شنبه

پادکست‌های شنبه

آدافروت اینداستریز

راه‌اندازی یک استارتاپ از درون اتاق

یکی از افرادی که کار خود را با یک وب‌سایت و در خانه آغاز کرد و اکنون کسب‌و‌کارش بسیار گسترده شده، لیمور فراید است.…

گاهی به آسمان نگاه کنید!

سرمقاله شماره ۱۰۷

فرض کنید واقعا تا ۳ ماه یا ۶ ماه آینده پولتان تمام می‌شود و استارتاپ شما دیگر نمی‌تواند برای راند بعدی جذب سرمایه کند.…