مرور بورس و سرمایه

بورس و سرمایه

اول سرمایه جذب کن!

تجربه نیکول گیبونز از جذب سرمایه قبل از…

تحقیق در راستای توسعه تجارت از اصول اولیه کارآفرینی است که به نظر می‌رسد نیکول از آن آگاهی کافی داشته. نیکول در جستجوی…

مادران استارتاپی!

کیتی و سارا چگونه برای«اپی که دوستش…

۲مادر کارآفرین به نام کیتی مسی و سارا هسز کسب‌وکاری در این زمینه را به نام Mush در سال ۲۰۱۶ و بر اساس تجربه شخصی خود از…

خروج بزرگ

گزارش جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر…

۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ با ارزش خروج ۱۳۰ میلیارد دلار یک رکورد بزرگی را ثبت کرده است. بیشترین ارزش به عرضه عمومی سهام شرکت…