مرور اکوسیستم جهان

اکوسیستم جهان

مادران استارتاپی!

کیتی و سارا چگونه برای«اپی که دوستش…

مادر‌بودن همراه با مسائل زیادی است؛ وضعیتی شگفت‌انگیز و در عین حال خنده‌دار. کارهای دشوار فراوان و در بسیاری اوقات همراه…

سونی شبیه به هیچ‌کس

از یک تعمیرگاه تا انقلابی در کاربرد…

در سال‌1980 زمانی که صنایع الکترونیک به دلیل رکود اقتصاد جهانی در شرایطی دشوار قرار داشتند، عده‌ای معتقد بودند که ستاره…