مرور اکوسیستم جهان

اکوسیستم جهان

پا توی کفش اتیوپی!

رشد سریع تولیدکننده کفش آنبسا پس از…

این شرکت رتبه 23 را در این فهرست به دست آورده که نسبت به سال قبل 3 رتبه بهبود را نشان می‌دهد. شرکت آنبسا قدیمی‌ترین شرکت…

دست در خاک کن و پول دربیار

از تولید گاوآهن تا تجهیزات کشاورزی مجهز…

شرکت جان دییر تا سال‌2018 بیش از 74هزار کارمند در سراسر دنیا داشته که حدود نیمی از آنها در آمریکا مشغول به کار هستند و…