مدیر بازاریابی کوییز آو کینگز در خصوص گزارش کافه بازار چه می گوید؟

1- بر اساس گزارش سال ۹۸ کافه‌بازار، تعداد برنامه‌های فروشنده در سال ۹۸ کاهش یافته در حالی که تعداد خریداران و همینطور تکرار خرید آنها افزایش یافته است. با توجه به این دو روند معکوس…
مطالعه مطلب ...

یادداشت محمدمهدی فریدوند رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر در خصوص…

با توجه به گزارش اخیر کافه ‌بازار، در سال گذشته تعداد برنامه‌ها و بازی‌های فروشنده‌ (محصولات دیجیتال) ۲۳ درصد کاهش یافته در حالی که طرف تقاضای بازار شامل تعداد خریداران (۱۲…
مطالعه مطلب ...

یادداشت حامد ساجدی مدیرعامل شناسا در خصوص گزارش سال کافه بازار

1- با توجه به گزارش اخیر کافه‌بازار، در سال گذشته تعداد برنامه‌ها و بازی‌های فروشنده‌ (محصولات دیجیتال) ۲۳ درصد کاهش یافته در حالی که طرف تقاضای بازار شامل تعداد خریداران (۱۲…
مطالعه مطلب ...

یادداشت علی رزازی، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک در خصوص گزارش سال کافه بازار

1- بر اساس گزارش سال ۹۸ کافه‌بازار، تعداد برنامه‌های فروشنده در سال ۹۸ کاهش یافته در حالی که تعداد خریداران و همینطور تکرار خرید آنها افزایش یافته است. با توجه به این دو…
مطالعه مطلب ...

یادداشت سجادی نیری رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور در…

1- بر اساس گزارش سال ۹۸ کافه بازار، تعداد برنامه های فروشنده در سال ۹۸ کاهش یافته در حالی که تعداد خریداران و همینطور تکرار خرید آنها افزایش یافته است. با توجه به این دو روند معکوس…
مطالعه مطلب ...

یادداشت کاووس صمیمی مدیراجرائی دکترتو در خصوص گزارش سال کافه بازار

1- بر اساس گزارش سال ۹۸ کافه‌بازار، تعداد برنامه‌های فروشنده در سال ۹۸ کاهش یافته در حالی که تعداد خریداران و همینطور تکرار خرید آنها افزایش یافته است. با توجه به این دو روند معکوس…
مطالعه مطلب ...

یادداشت آرش شیخ زاده مدیر دیجیتال مارکتینگ مجموعه فوتبالی در خصوص گزارش سال کافه بازار

41 میلیون نصب فعال از کافه بازار، ۱.۸۵ میلیارد بار آپدیت و دانلود، ۳.۷ میلیون خریدار، ۲۴ میلیون تراکنش موفق، ۱۸۹ میلیارد درآمد توسعه دهنده - ۸۳ درصد افزایش، در سال ۹۷ حدود ۱۰۷…
مطالعه مطلب ...

یادداشت علیرضا حجت نیا مشاور ارشد سرمایه گذاری شرکت سبدگردان آگاه در خصوص گزارش سال کافه بازار

1- با توجه به گزارش اخیر کافه‌بازار، در سال گذشته تعداد برنامه‌ها و بازی‌های فروشنده‌ (محصولات دیجیتال) ۲۳ درصد کاهش یافته در حالی که طرف تقاضای بازار شامل تعداد خریداران (۱۲…
مطالعه مطلب ...