پول چینی!

همیشه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کرده‌ایم. در مقابل، برخی نیز همیشه با دیده شک و تردید به این سرمایه‌گذاری‌ها نگاه کرده‌اند. منتها اخیرا موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا در…
مطالعه مطلب ...

سکوت نکنیم

در هفته‌های گذشته بحثی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و در جریان است که شروع آنها مربوط به برگزاری یک رویداد در زمینه دیجیتال مارکتینگ بوده است
مطالعه مطلب ...