به روابط‌تان با مشتری‌ها و کارمندان‌تان سروسامان دهید

پلتفرم بازاریابی دیجیتالی و قدرتمند «اما» ایجاد کمپین‌های ایمیل با طراحی زیبا را برای تیم‌ها در هر اندازه‌ای آسان می‌کند. در ترکر آر‌ام‌اس، اساس و پایه موفقیت اطلاع از این موضوع…
مطالعه مطلب ...