فقر گفتمانی اکوسیستم

این روزها خیلی‌ها در حال صحبت‌کردن از استارتاپ‌ها هستند. برای آنها تصمیم‌گیری می‌کنند، از برخی رفتارها و برنامه‌های استارتاپ‌ها و یا حتی خدمات‌ آنها انتقاد می‌کنند و البته آدم‌ها و…
مطالعه مطلب ...

اتوبوس موفقیت!

آیا  استارتاپ‌ها باید برای موفقیت وارد شتاب‌دهنده‌ها شوند؟ بنیان‌گذاران نواک، فرانش، نوار و نیوُ که در شتاب‌دهنده‌ها رشد‌کرده‌اند به این سوال پاسخ می‌دهند
مطالعه مطلب ...