برون‌سپاری نیروی انسانی به بازگشت سرمایه کمک می‌کند

سازمان‌های مختلف می‌توانند از مسیر برون‌سپاری نیروی انسانی برای بازگشت سرمایه‌ و کاهش مشکلات مرتبط با سرمایه انسانی استفاده کنند. خدمات منابع انسانی برون‌سپاری به کاهش هزینه و…
مطالعه مطلب ...

چگونه واقعیت افزوده (Augmented reality) می‌تواند در صنایع کاربردی شود؟

واقعیت افزوده امروز یکی از مطلوب‌ترین تکنولوژی‌ها برای استقرار تصاویر مجازی در سراسر جهان واقعی است. این تکنولوژی روی الگوریتم‌های شناسایی مبتنی بر بینایی کامپیوتر کار می‌کند.
مطالعه مطلب ...