این ۳ نکته را رعایت کنید تا بازدهی تبلیغات‌تان چندبرابر شود

برای همه‌ ما پیش آمده که مجله‌ای را باز می‌کنیم و توجه‌مان چنان به خواندن مقاله مربوط به ‌عکس روی جلد جلب می‌شود که به هیچ‌چیز دیگری توجه نمی‌کنیم. درست همان‌ وقتی که دنبال متن…
مطالعه مطلب ...

برای تولید محتوای ویدیویی و ساخت ویدیو منتظر تجهیزات حرفه‌ای نمانید

شاید اکنون کمی درباره آنچه که می‌خواهید انجام دهید به‌خاطر ناشناخته‌بودن مسیر فنی ساخت ویدیو نگران باشید، ولی این نگرانی طبیعی است! در این مطلب روش‌هایی اساسی در عین حال بسیار ساده…
مطالعه مطلب ...