مذاکره چیست؟

تا زمانیکه ما نتوانیم مشتری‌مان، خانواده، همسر،مدیرعامل و... را متقاعد کنیم، در ذهن‌مان از آنها یک غول می‌سازیم. غولی که نه انعطاف پذیری و نه درک بالایی دارد و از همه مهم‌تر، از من…
مطالعه مطلب ...