گزینه ادغام با استارتاپ‌های هم‌صنف‌مان را پیشنهاد می‌دهم

این روزها حداقل این موضوع برای‌مان حل شده است. متوجه شدیم که قرار نیست کسی کاری برایمان انجام دهد و خبری از بهتر‌شدن اوضاع در کار نیست! باید خودمان فکری به حال خودمان بکنیم.گفتگو
مطالعه مطلب ...