سال ناخوشایند بکام

کسب‌وکار مصری به نام «بکام» از سال ۲۰۱۲ در اسکندریه شکل گرفته و کار خود را در زمینه مقایسه قیمت‌ها در همان سال آغاز کرد. در آن روزها این کسب‌وکار نخستین نمونه از این نوع در منطقه…
مطالعه مطلب ...