سوغاتی و مدرنیته

با نام هر شهر، منطقه و یا کشوری، چیزهای خاص و مختلفی به ذهن ما می‌آید؛ مثلا با شنیدن نام تهران اکثر افراد به یاد خیابان ولیعصر ‌و با شنیدن نام پاریس، به یاد برج ایفل می‌افتند و یا…
مطالعه مطلب ...