جنگ سرد داخلی

بیشتر ما وقتی کلماتی مثل میلیاردر، صنعت فضایی و فضاپیماهای آینده را می‌شنویم به یاد شرکت اسپیس‌اکس و موسس نامدار آن ایلان ماسک می‌افتیم. اما این روزها پرواز ریچارد برانسون و جف…
مطالعه مطلب ...