یک ناجی ترسناک!

در فرایند بازاریابی مربوط به خودروها توجه به نکات متمایز و خاصی که به عنوان یک آپشن جدید در بدنه یک اتومبیل تعبیه می‌شوند می‌تواند در نهایت تبدیل به ایده خلاقانه بازاریابی برای…
مطالعه مطلب ...