به افرادی نیاز داریم که شانه‌‌هایشان را زیر بار بگذارند

استاد دانشگاه است، اما به چند ویژگی قابل توجه متصف است؛ یکی اینکه تجربه راه‌اندازی استارتاپ را در کارنامه‌اش دارد. ویژگی دیگر اینکه در رویدادهای استارتاپی حضور می‌یابد و تلاش…
مطالعه مطلب ...