بحران سرمایه!

رضا باقری و امین پهلوان زاده هم‌بنیانگذاران همراه مکانیک از دلایل جذب سرمایه ۵۰ میلیاردی از ۵ سرمایه‌گذار و کمبود سرمایه در اکوسیستم استارتاپی ایران می گویند و اینکه معتقدند نباید…
مطالعه مطلب ...