۲۰۰ شنبه با شنبه

هفته‌نامه شنبه اولین نشریه اختصاصی در حوزه استارتاپ‌ها در ایران است. هدف ما از انتشار، ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی، معرفی استارتاپ‌های ایرانی و  جهانی و زمینه‌های دارای…
مطالعه مطلب ...