مرور

۱۳۳

مطالب شماره ۱۳۳ هفته‌نامه شنبه

مطالب شماره ۱۳۳ هفته‌نامه شنبه
صدوسی و سومین شماره هفته نامه شنبه منتشر شد.

محتوا رو بچسب!

اگر خاطرتان باشد در قسمت قبلی این سری از سریال‌های محتوایی به معرفی پیش‌نیازهایی برای داشتن یک فروشگاه اینترنتی پرداختیم؛ پیش‌نیازهایی نظیر شناخت مخاطب و طرز فکر او و روندهایی که…
مطالعه مطلب ...