مرور

۱۳۱

مطالب شماره ۱۳۱ هفته‌نامه شنبه

مطالب شماره ۱۳۱ هفته‌نامه شنبه

شماره صد‌ و سی‌ویک هفته نامه شنبه منتشر شد.کشاورزان درانتظاراستارتاپ‌ها!

  • فرید ادریسیان مدیرعامل کارانوبین بعد از ۱۵ سال به ایران بازگشته و معتقد است گره بحران های حوزه کشاورزی به دست بچه های استارتاپی باز خواهد شد.
  • سرمقاله شماره ۱۳۱ اکبر هاشمی سردبیر و مدیر مسئول شنبه با عنوان “من‌نمی‌دانم!”
  • چه کسانی در جشنواره وب برنده خواهند شد؟
  • سئو‌در‌سال‌2019
  • جدیدترین روندهای سئو و تغییرات آن
  • خرید‌ آنلاین ‌بلیت‌ مجموعه‌های ‌آبی‌ با ‌پول‌تیکت، ۲ سال طول کشید تا توانستیم بخش سنتی را متقاعدکنیم.
  • بازار‌ کار ‌نیروی ‌متخصص‌ در‌ جا‌ب‌ویژن
  • مدیران این استارتاپ که شبکه های اجتماعی پر مخاطبی دارند؛ نگران فیلرینگ هستند
  • و مهم‌ترین اخباراستارتاپی ایران و جهان