برای سفارش آگهی با بخش مارکتینگ از طریق شماره‌های زیر در تماس باشید

۰۹۹۰۷۹۱۴۹۱۵

۰۹۳۷۸۹۴۰۰۵۰

۰۹۱۹۵۰۲۳۵۶۰

۰۹۹۰۲۲۸۸۸۵۴

ای‌دی تلگرام:

@AD_shanbe

@AD_2_shanb

@Ad_shanbe3

@Ad_shanbe4

 

واحد مارکتینگ: ۰۲۱۸۶۰۳۱۳۰۷

 

 

واحد مارکتینگ شنبه‌مگ