کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ

0

کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه بازاریابی‌، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی و برندینگ‌ ، همچنین معرفی برگزیدگان جایزه تعالی ارتباطات و بازاریابی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

امروز‌ اثربخشی و یکپارچگی فعالیت‌های ارتباطات بازاریابی از قبیل تبلیغات، روابط عمومی، ترویج فروش، تبلیغات تعاملی و‌… به یکی از مضامین کلیدی شرکت‌ها تبدیل شده است.

خلق و اجرای کمپین‌های موفق که بتواند ضمن برقراری ارتباط با مشتریان به توسعه فروش، سهم بازار و ارتقای جایگاه برند شرکت کمک کند، مستلزم وجود سیستم ارتباطات بازاریابی و برندینگ بالغ و موثر است و بدون‌شک توسعه و ارتقای چنین سیستمی نیازمند ارزیابی و بهبود مستمر است.

از آنجا که اثربخشی چنین فعالیت‌هایی منوط به یکپارچگی در طراحی و اجرا‌ست، ضرورت وجود الگویی مشترک در کشور برای ارزیابی تعالی چنین فعالیت‌هایی احساس می‌شود.

این الگو امکان آگاهی سازمان‌ها از بلوغ فرآیندی و همچنین ارزش‌های نهفته در کارآمدی ارتباطات بازاریابی را فراهم می‌کند. ایجاد فضای لازم برای تشویق سازمان‌ها به خودارزیابی فرآیندهای ارتباطات بازاریابی و تبادل تجربیات سازمان‌های موفق، بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خلاقیت و نوآوری و توسعه فرهنگ تعالی و آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی ارتباطات بازاریابی میان مدیران و فعالان این حوزه در سازمان‌های ایرانی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جایزه هستند.

کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.