کمک به سرمایه‌گذاری هوشمند

علی موسوی، عضو هیأت مدیره مؤسسه دانش‌بنیان برکت

0

يك سرمايه‌گذار هوشمند بايد زماني در يك حوزه وارد شود كه نسبتا بكر بوده ولي ريسك‌هاي جدي خود را پشت سر گذاشته باشد

1- اصولا يكي از اركان مذاكرات سرمايه‌گذاران با تيم‌ها، شاخص‌گذاري و پرداخت وجه در ازاي رسيدن به شاخص‌هاست. به نظر مي‌رسد ارائه اينگونه شاخص‌ها مي‌تواند به تعامل درست‌تر سرمايه‌گذاران با تيم‌ها كمك شاياني داشته باشد.

2- به هرحال براي طرح‌هايي كه نمونه خارجي دارند، بررسي روند رشد و افول نمونه‌هاي خارجي از اهميت بسزايي برخوردار است و لذا اين گزارش‌ها كمك‌كننده خواهند بود به شرط آنكه با شرايط محيطي ايران تطبيق داده شوند. در غير اين‌صورت مي‌تواند گمراه‌كننده باشد.

يك سرمايه‌گذار هوشمند بايد زماني در يك حوزه وارد شود كه نسبتا بكر بوده ولي ريسك‌هاي جدي خود را پشت سر گذاشته باشد

3- يكي از شرايطي كه در همه بازارها از جمله اكوسيستم استارتاپي رخ مي‌دهد، جو‌زدگي و هجوم به سمت يك بازار خاص است، اين پديده ساليان سال است كه در كشور و در صنايع مختلف وجود دارد. اين پديده موجب افزايش ارزش براي پيشروان هر حوزه مي‌شود و با اين افزايش ارزش، تيم‌هاي جديد را به سمت خود مي‌كشاند.

يك سرمايه‌گذار هوشمند بايد زماني در يك حوزه وارد شود كه نسبتا بكر بوده ولي ريسك‌هاي جدي خود را پشت سر گذاشته باشد. البته منكر اين نكته نيستم كه بعضا در تيم‌هاي جديد هر حوزه پتانسيل‌هايي مي‌توان يافت كه منجر به ايجاد ارزش جديد شود.

4- باتوجه به كمبود داده‌هاي درست و معتبر در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري، هر داده‌اي به شرط درست‌بودن، مي‌تواند كمك حال باشد و مجموعه‌هايي مانند كافه‌بازار كه از داده خوبي برخوردارند، مي‌توانند مركز مطمئني براي تحليل داده‌ها قلمداد شوند.

گزارش کافه بازار

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.