همتای الکترونیکی مدل‌های زیست‌محیطی

0

ساینس دیلی می‌نویسد: «نقشه‌های لجستیکی می‌توانند آینده را از همین حالا پیش‌بینی کنند. برای مثال، می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی انقلاب یک ملت در آینده نزدیک استفاده کرد. ارتباط آن‌ها هنگام مطالعه سیستم‌هایی از قبیل کل جمعیت‌ها، که در آن رفتار واحدهای مجزا با قابلیت سازماندهی خود نمی‌تواند رفتار کل سیستم را توضیح دهد، مشخص می‌شود. محققان یک نسخه الکترونیکی از یک نقشه لجستیکی را که می‌تواند با بسیاری از نقشه‌های دیگر در تعامل باشد، ایجاد کرده‌اند. به‌عنوان معیاری برای توضیح رفتارهای جدید و در حال ظهور کل سیستم‌های پیچیده، آن‌ها شبکه‌های نقشه‌های لجستیکی را در سطوح مختلف بررسی کرده‌اند. یافته‌های آن‌ها این امکان را فراهم کرد تا به‌آسانی بتوان شبیه‌سازی‌های کامپیوتری قبلی را با نتایج آزمایشی به دست آمده با استفاده از مدل الکترونیکی پیشرفته مقایسه کرد. در گذشته، شبکه‌های نقشه‌های لجستیکی به بوم‌شناسان امکان می‌دادند تا تاثیر تنوع و ناهمگنی مکانی در جمعیت‌های رقیب را بررسی کنند. به علاوه نه‌تنها از نقشه‌های لجستیکی در مدل‌های بوم‌شناختی استفاده می‌شود، بلکه یک مدل برای سایر برنامه‌ها از قبیل مولد نویز یا یک دستگاه رمزگذاری برای ارتباطات ایمن است. در این تحقیق، محققان یک نسخه الکترونیکی از نقشه لجستیکی طراحی‌شده برای تعامل با سایر نقشه‌ها را ارائه می‌دهند. در این نسخه از قطعات ارزان استفاده شده و مصرف انرژی پایینی دارد. به‌علاوه این نسخه می‌تواند نویز و پارامترهای مهم از قبیل ناهمگنی‌ها و نوسانات تصادفی را کنترل کند. این‌گونه به‌دقت می‌توان ویژگی‌های سیستم‌های دنیای واقعی را ارائه داد. بعد از اجرای شبکه نقشه‌های لجستیکی الکترونیکی، محققان شبیه‌سازی‌های عددی را کالیبره کردند تا آن‌ها بتوانند یافته‌ها را فرای نتایج تجربی بررسی کنند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.