عارف! همین هفته کارت را شروع کن

مصمّم، پرشور، مشتاق و پختگی در عین جوانی؛ سیدعارف سلیمانیان را می‌توان با این واژه‌ها توصیف کرد؛ جوانی که چندین سال است در حوزه‌هایی چون آموزش، مشغول به‌کار است. عاشق انتقال آموخته‌ها به نوجوانان است تا آنها هم بتوانند مسیری هدفمند را در زندگی‌شان پی بگیرند. عارف در یک خانواده کارآفرین به‌دنیا آمده و به … ادامه خواندن عارف! همین هفته کارت را شروع کن