تحلیل داده‌های ژنتیکی؛ پیش‌بینی بیماری‌ها

«تیم ما یک هوشمندی ویژه دارد. از این جهت که افرادی در تیم ما حضور دارند که هر کدام‌شان شخصیت و کاریزمای برنده‌شدن دارند. این مسئله خیلی مهم است. من به تنهایی نمی‌توانم استارتاپ راه‌اندازی کنم و پیش ببرم. وقتی قرار است که کار بزرگی انجام شود، باید تیم تشکیل بدهیم و اصول تفاهم را یاد بگیریم و غرزدن‌ها را متوقف کنیم.»