مرور برچسب

فناوری اطلاعات

حمایت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

با هدف هم‌افزایی و خدمت‌رسانی بهینه به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و با منظور استفاده از ظرفیت‌های طرفین برای ارائه خدمات به شرکت‌های استارت‌آپ نشست مشترکی…
مطالعه مطلب ...

چلوکبابی رفتاری و د‌رسی حقوقی برای استارت‌آپ‌ها

ماجرا برمی‌گرد‌د‌ به نزد‌یک 7 سال پیش. پروند‌ه‌ای د‌ر شعبه 3 د‌اد‌گاه حقوقی تهران مطرح شد‌ د‌ر خصوص اصلاح ثبت برند‌ چلوکبابی رفتاری. د‌استان این پروند‌ه البته از سال 1364 آغاز شد‌ه…
مطالعه مطلب ...