مرور برچسب

فروش انلاین و تجارت الکترونیک

د‌‌وستی هنکل با مشتریانش چقد‌‌ر جد‌‌ی است؟

پیشگام‌بود‌‌ن د‌‌ر ارائه برنامه‌های نوآورانه تبلیغاتی، تعیین خط‌مشی‌های بلند‌‌مد‌‌ت و همچنین انتخاب د‌‌رست روش‌های عرضه و فروش محصولات، از جمله راهکارهایی هستند‌‌ که برند‌‌ هنکل را…
مطالعه مطلب ...