مرور برچسب

شتاب دهنده ها

مادر استارتاپی!

سکانس اول: وقتی صدایش را از پشت گوشی می‌شنوم، مو به تنم می‌ایستد؛«مادر یک استارتاپی هستم.» می‌گوید پسرش وارد اکوسیستم استارتاپی  شده و اتفاقا موفق هم هست اما مشکلاتی دارد. زنگ…
مطالعه مطلب ...