مرور انتخاب سردبیر

انتخاب سردبیر

مطالب برگزیده شنبه به انتخاب سردبیر

مطالبه‌گر بمانیم

یادداشت مسعود خوانساری، رئیس اتاق…

وضعیت غریبی در کشور حاکم شده است؛ اینکه از مقام مسئول گرفته تا شهروندان عادی همگی از آینده نامعلوم و سرشار از ناامیدی…

سالی برای اقدام

شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ

این‌روزها بحث‌های مختلفی در خصوص چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور در سال 1398 و شرایط بنگاه‌های اقتصادی در جریان است. عده…

امید در نامیدی

سرمقاله اکبر هاشمی

نظام‌های آموزشی ماموریتشان این است که برای جامعه مهندس، پزشک، خلبان، پرستار و... کارمند تربیت کنند. اگر جامعه را به…