مرور یادداشت

یادداشت

یادداشت‌های هفته‌نامه شنبه به قلم رضا جمیلی معاون سردبیر و سردبیر خبرگزاری شنبه‌پرس، دبیران و نویسندگان هفته‌نامه شنبه و خبرگزاری شنبه‌پرس، فعالان اکوسیستم استارت‌آپی ایران و نویسندگان مهمان

موانع قانونی و حاکمیتی

محمد کی ارسلان، هم‌بنیان‌گذار آنابیز از…

محمد کی ارسلان، هم‌بنیان‌گذار استارتاپ آنابیز اگر روی سن یلدای استارت‌آپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد…