سرمایه گذاری

۳۰۰هزار شغل ارمغان استارت آپ ها در هند

هند دارای بالاترین آمار بی‌سوادی در جهان است و حدود یک سوم از کودکان آن دچار سوءتغذیه هستند، نیمی از مردم ای…

0